loader
Blog motoryzacyjny

Jak handlarze oszukują na samochodach?

Handel używanymi samochodami w Polsce jest popularną i często jedyną formą poszukiwania pojazdów przez konsumentów. Niestety, niewielka, ale znacząca część handlarzy korzysta z nieuczciwych praktyk, aby zwiększyć swoje zyski. Oszustwa te często narażają kupujących na znaczne koszty, a czasami także na niebezpieczeństwo. Czy wiesz, jak handlarze oszukują na samochodach? Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych metod i technik, które stosują nieuczciwi sprzedawcy.

Przekręcanie liczników: Jak handlarze manipulują przebiegiem pojazdu?

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych oszustw w handlu samochodami używanymi jest „kręcenie licznika”, czyli zmniejszenie wskazywanego przez licznik przebiegu pojazdu. Jak to działa? Techniczne zaawansowanie dzisiejszych samochodów nie stanowi przeszkody dla osób, które mają dostęp do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Proceder ten jest na tyle powszechny, że szacuje się, że nawet co trzecie auto sprowadzane z zagranicy może mieć zmanipulowany przebieg.

Dlaczego handlarze manipulują licznikami?

 • Wyższa cena sprzedaży: Samochody z mniejszym przebiegiem są uważane za mniej eksploatowane i wyceniane na wyższe kwoty.
 • Większe zainteresowanie kupujących: Klienci często wybierają pojazdy z niewielkim przebiegiem myśląc, że są one mniej zużyte i bardziej niezawodne.

Jak rozpoznać przekręcony licznik?

 • Sprawdzenie historii pojazdu: Coraz więcej firm oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze VIN. Warto z takiej opcji skorzystać.
 • Dokumentacja serwisowa: Prośba o przedstawienie książki serwisowej pojazdu może również odkryć informacje o przeglądach, które nie odpowiadają aktualnemu przebiegowi.
 • Wygląd wnętrza samochodu: Intensywne zużycie elementów wnętrza (kierownicy, pedałów, foteli) w stosunku do niskiego przebiegu może sugerować manipulację.

Ukrywanie szkód powypadkowych: Jak handlarze tuszują historie kolizji?

Ukrywanie powypadkowej historii samochodu to kolejna powszechna praktyka, jakiej dopuszczają się nieuczciwi handlarze. Naprawione samochody, często po poważnych wypadkach, są sprzedawane jako bezwypadkowe, co stwarza realne zagrożenie dla przyszłych użytkowników.

Techniki tuszowania powypadkowej historii

 • Zatarcie śladów naprawy: Profesjonalne zakłady blacharskie potrafią wykonać naprawy w taki sposób, że ślady uszkodzeń są niewidoczne nawet dla zorientowanego oka.
 • Fałszowanie dokumentów: Niektórzy handlarze idą tak daleko, że zmieniają dane w dokumentach pojazdu, przedstawiając fałszywe raporty stanu technicznego i historii pojazdu.
 • Omijanie rejestracji uszkodzeń: Sprowadzane z zagranicy samochody często nie przechodzą odpowiednich procedur informujących o ich powypadkowej historii.

Jak się chronić przed zakupem powypadkowego pojazdu?

 • Szczegółowy przegląd techniczny: Zlecenie szczegółowego przeglądu technicznego w profesjonalnym warsztacie może pomóc w wykryciu nieprawidłowości.
 • Sprawdzanie historii wypadków: Istnieją bazy danych, które rejestrują historię uszkodzeń pojazdów. Skorzystanie z takich baz może dostarczyć cennych informacji.

Fałszowanie dokumentacji: Jak handlarze manipulują papierami samochodów?

Niestety, fałszowanie dokumentacji to kolejna technika, której nieuczciwi handlarze używają do oszukiwania potencjalnych nabywców. Manipulowanie papierami może dotyczyć wielu aspektów, a fałszerstwa nie są łatwe do wykrycia dla przeciętnego konsumenta.

Typowe fałszerstwa dokumentów

 • Fałszywe certyfikaty techniczne: Wydawanie nieautentycznych certyfikatów technicznych, zaświadczających rzekomy stan techniczny pojazdu.
 • Zmiana danych w książce serwisowej: Fałszowanie wpisów dotyczących przeglądów i napraw, w celu przedstawienia pojazdu jako lepiej utrzymanego.
 • Manipulowanie danymi właściciela: Ukrywanie prawdziwej liczby właścicieli pojazdu poprzez zmiany w dokumentach rejestracyjnych.

Jak uniknąć fałszerstw dokumentów?

 • Dokładne sprawdzanie dokumentów: Zawsze warto dokładnie przejrzeć całą dostarczoną dokumentację, szukając wszelkich nieścisłości.
 • Weryfikacja w urzędach: Sprawdzenie danych pojazdu w odpowiednich urzędach i instytucjach może pomóc ujawnić ewentualne manipulacje.

Wprowadzanie w błąd co do stanu technicznego: Jak handlarze zmniejszają wydatki na naprawy?

Rzetelna informacja na temat stanu technicznego pojazdu jest kluczowa dla każdego kupującego. Niestety, nieuczciwi handlarze często wprowadzają klientów w błąd, przedstawiając pojazdy jako sprawne technicznie, mimo że wymagają one kosztownych napraw.

Sposoby wprowadzania w błąd

 • Kosmetyczne naprawy: Używanie tymczasowych środków i kosmetycznych napraw do ukrywania poważnych problemów technicznych.
 • Fałszywe opisy w ogłoszeniach: Publikowanie nieprawdziwych informacji o stanie technicznym w ogłoszeniach, mających na celu przyciągnięcie potencjalnych nabywców.
 • Manipulowanie wynikami przeglądów: Korzystanie z nieuczciwych warsztatów, które wystawiają fałszywe opinie techniczne.

Jak sprawdzić rzeczywisty stan techniczny pojazdu?

 • Ekspertyza niezależnego mechanika: Wynajęcie niezależnego mechanika do dokładnego sprawdzenia pojazdu przed zakupem.
 • Próby na drodze: Przeprowadzenie próbnego przejazdu, aby osobiście ocenić stan techniczny samochodu.
 • Analiza kodów błędów: Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych do odczytania kodów błędów zapisanych w komputerze pojazdu.

Fałszowanie historii serwisowej: Jak handlarze tworzą fikcyjne zapisy?

Historie serwisowe to cenne źródło informacji dla kupujących używane samochody. Jednak nieuczciwi handlarze często fałszują te zapisy, aby pojazd wyglądał na lepiej utrzymany, niż jest w rzeczywistości.

Metody fałszowania historii serwisowej

 • Podrabianie pieczątek: Tworzenie fałszywych pieczątek i wpisów w książkach serwisowych.
 • Wykorzystywanie nieistniejących warsztatów: Dodawanie wpisów serwisowych z warsztatów, które nie istnieją lub nie wykonują takich usług.
 • Zmiana dat i przebiegów: Manipulowanie datami i przebiegami w dokumentacji, aby ukryć realny stan techniczny samochodu.

Jak rozpoznać fałszywą historię serwisową?

 • Kontakt z warsztatami: Weryfikacja autentyczności wpisów serwisowych poprzez bezpośredni kontakt z warsztatami, które rzekomo wykonały naprawy.
 • Szczegółowa analiza dokumentacji: Dokładna analiza dokumentacji pod kątem spójności i logiczności wpisów.
 • Porównanie z rzeczywistym stanem: Porównanie dokumentacji serwisowej z rzeczywistym stanem technicznym pojazdu, przy wykorzystaniu doświadczeń i opinii niezależnych mechaników.

Podsumowanie

Zakup używanego samochodu może być ekscytującym, lecz ryzykownym przedsięwzięciem. Świadomość jak handlarze oszukują na samochodach i poznanie ich najczęstszych technik może znacznie pomóc w uniknięciu kosztownych błędów. Ostateczny sukces zależy od czujności, dokładności oraz gotowości do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Pamiętaj, że inwestycja czasu i zasobów w dokładne sprawdzenie pojazdu może zaoszczędzić wiele problemów i pieniędzy w przyszłości. Bądź ostrożny, czujny i dobrze poinformowany, aby twoje doświadczenia z zakupem samochodu były jak najbardziej pozytywne!